Αρχική Επικοινωνία
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021
Εκπαίδευση
 
Προγράμματα Σπουδών
 
Υποστήριξη & Φροντίδα
 
Εξετάσεις
 
Εγκυκλοπαίδεια Σπουδών Στρατηγάκη
 
Εκδηλώσεις
 
Επικοινωνία
Γυμνάσιο
 
Α' Λυκείου
 
Β' Λυκείου
 
Γ' Λυκείου
 
Συνεργάτες
Β' Λυκείου
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μάθημα Ώρες
Έκθεση 2
Μαθηματικά Προσ. 2
Φυσική Προσ. 2
Άλγεβρα 2
Χημεία 1
Μαθηματικά Προσ. Γ΄ 1
Φυσική Προσ. Γ΄ 2
Χημεία Προσ. Γ΄ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 13
ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Μάθημα Ώρες
Έκθεση 2
Φυσική Προσ. 2
Άλγεβρα 2
Χημεία 1
   
Βιολογία Προσ. Γ΄ 2
Φυσική Προσ. Γ΄ 2
Χημεία Προσ. Γ΄ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12
   
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μάθημα Ώρες
Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Προσ. 2
   
Μαθηματικά Προσ. Γ΄ 2
Α.Ε.Π.Π. 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 9
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μάθημα Ώρες
Έκθεση 2
Αρχαία Άγνωστο 4
Αρχαία Κείμενα 1
   
Αρχαία Γνωστό Γ΄ 1
Λατινικά Γ΄ 1
Ιστορία Γ΄ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 10