Αρχική Επικοινωνία
Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019
Εκπαίδευση
 
Προγράμματα Σπουδών
 
Υποστήριξη & Φροντίδα
 
Εξετάσεις
 
Εγκυκλοπαίδεια Σπουδών Στρατηγάκη
 
Εκδηλώσεις
 
Επικοινωνία
Γυμνάσιο
 
Α' Λυκείου
 
Β' Λυκείου
 
Γ' Λυκείου
 
Συνεργάτες
Γ' Λυκείου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟ 4
ΓΝΩΣΤΟ 2
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤ. 3
ΕΚΘΕΣΗ 2
*Δυνατότητα επιλογής
και 2ου μαθήματος
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 2 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 2
ΣΥΝΟΛΟ 13 ΣΥΝΟΛΟ 12 ΣΥΝΟΛΟ 12
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΕΚΘΕΣΗ 2
*Δυνατότητα επιλογής
και 2ου μαθήματος
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ. 5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ. 2 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. 2
ΣΥΝΟΛΟ 15 ΣΥΝΟΛΟ 12 ΣΥΝΟΛΟ 12
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ. 5
ΑΕΠΠ 2
ΕΚΘΕΣΗ 2
*Δυνατότητα επιλογής
και 2ου μαθήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΟΘ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.. 2 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. 2
ΣΥΝΟΛΟ 12 ΣΥΝΟΛΟ 11 ΣΥΝΟΛΟ 11

*Ο μαθητής επιλέγει ένα από τα εξής μαθήματα γενικής παιδείας: Μαθηματικά, Φυσική, Ιστορία, Βιολογία.