Αρχική Επικοινωνία
Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019
Εκπαίδευση
 
Προγράμματα Σπουδών
 
Υποστήριξη & Φροντίδα
 
Εξετάσεις
 
Εγκυκλοπαίδεια Σπουδών Στρατηγάκη
 
Εκδηλώσεις
 
Επικοινωνία
Γυμνάσιο
 
Α' Λυκείου
 
Β' Λυκείου
 
Γ' Λυκείου
 
Συνεργάτες
Α' Λυκείου
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μάθημα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΣΥΝΟΛΟ 11
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ) 2