Αρχική Επικοινωνία
Σάββατο, 10 Ιουνίου 2023
Εκπαίδευση
 
Προγράμματα Σπουδών
 
Υποστήριξη & Φροντίδα
 
Εξετάσεις
 
Εγκυκλοπαίδεια Σπουδών Στρατηγάκη
 
Εκδηλώσεις
 
Επικοινωνία
Γυμνάσιο
 
Α' Λυκείου
 
Β' Λυκείου
 
Γ' Λυκείου
 
Συνεργάτες
Β' Λυκείου
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μάθημα Ώρες
Έκθεση + Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά Προσ. 1
Φυσική Προσ. 2
Άλγεβρα 2
Χημεία 1
   
Μαθηματικά Γ΄ 2
Φυσική Γ΄ 2
Χημεία Γ΄ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 14
ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Μάθημα Ώρες
Έκθεση + Λογοτεχνία 3
Φυσική Προσ. 2
Χημεία Προσ. 1
Χημεία 1
   
Βιολογία Γ΄ 2
Φυσική Γ΄ 2
Χημεία Γ΄ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 11
   
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μάθημα Ώρες
Έκθεση + Λογοτεχνία 3
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Προσ. 2
   
Μαθηματικά Γ΄ 2
Α.Ε.Π.Π. 2
ΑΟΘ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 12
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μάθημα Ώρες
Έκθεση + Λογοτεχνία 3
Αρχαία Άγνωστο 3
   
Αρχαία Γνωστό Γ΄ 1
Λατινικά Γ΄ 1
Ιστορία Γ΄ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 9