Αρχική Επικοινωνία
Sunday, 26 May 2019
Εκπαίδευση
 
Προγράμματα Σπουδών
 
Υποστήριξη & Φροντίδα
 
Εξετάσεις
 
Εγκυκλοπαίδεια Σπουδών Στρατηγάκη
 
Εκδηλώσεις
 
Επικοινωνία
Υπεύθυνος Τμήματος
 
Παρακολούθηση Απόδοσης Μαθητή
 
Διαγωνίσματα
 
Ενημέρωση Μαθητών
 
Ενημέρωση Γονέων
Διαγωνίσματα

Σημαντικό μέλημά μας αποτελεί η απομυθοποίηση των Πανελλαδικών εξετάσεων και η εξοικείωση των μαθητών με τις εξετάσεις γενικότερα. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δύο κύκλοι διαγωνισμάτων. Το πρόγραμμα τους κοινοποιείται έγκαιρα, ώστε οι μαθητές να οργανώσουν και να προγραμματίσουν σωστά τη μελέτη τους.

 

Τα διαγωνίσματα είναι επαναληπτικά σε μεγάλο τμήμα της ύλης και έχουν επίπεδο δυσκολίας ανώτερο των τελικών εξετάσεων, ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις εξετάσεις (διαχείριση χρόνου – άγχους), αλλά και να ελέγξουν το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους.

 

Επίσης οι μαθητές μας μπορούν να συμμετέχουν στο θεσμό των <<Επαναληπτικών Θεμάτων>> ( εξετάσεις προσομοίωσης με ποιοτικά στα σταθμισμένα θέματα, που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος ( ΟΕΦΕ )).

 

 

logo ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 1ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2017 - 2018
Ημερομηνία Γυμνάσιο Α΄ Λυκείου Β΄Λυκείου
Ανθρωπιστικών Θετική
Πέμπτη 16/11
Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση
Σάββατο 18/11 Φυσική Φυσική Αρχαία Μαθ. Προσ.
Δευτέρα 20/11 Μαθηματικά Άλγεβρα   Φυσική Προσ.
Τρίτη 21/11 Χημεία Χημεία Λατινικά Άλγεβρα
Τετάρτη 22/11 Αρχαία Αρχαία   Φυσική ΓΠ
Σάββατο 25/11    .   Χημεία ΓΠ
logo Γ΄Λυκείου
Ημερομηνία Ανθρωπιστικών Υγείας Οικονομίας & Πληροφορικής Πολυτεχνείο
Πέμπτη 16/11 Έκθεση Έκθεση Έκθεση Έκθεση
Σάββατο 18/11 Αρχαία Βιολογία Προσ. Μαθ. Προσ. Μαθ. Προσ.
Δευτέρα 20/11 Ιστορία Φυσική Προσ. Α.Ε.Π.Π. Φυσική Προσ.
Τρίτη 21/11        
Τετάρτη 22/11 Λατινικά Χημεία Προσ. Α.Ο.Θ. Χημεία Προσ.
Σάββατο 25/11        
  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ :
Σάββατο 4 Νοεμβρίου
  • 1η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ :
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου
  • ΑΡΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ :
Σάββατο 28/10, Παρασκευή 17/11, Τρίτη 30/1 (Τριών Ιεραρχών), Καθαρά Δευτέρα 19/2, Τρίτη 1/5
  • ΕΚΔΡΟΜΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ :
Σάββατο 16 - Κυριακή 17 Δεκεμβρίου
  • ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ :
Δευτέρα 25/12 έως και Τρίτη 2/1