Αρχική Επικοινωνία
Saturday, 10 June 2023
Εκπαίδευση
 
Προγράμματα Σπουδών
 
Υποστήριξη & Φροντίδα
 
Εξετάσεις
 
Εγκυκλοπαίδεια Σπουδών Στρατηγάκη
 
Εκδηλώσεις
 
Επικοινωνία
Υπεύθυνος Τμήματος
 
Παρακολούθηση Απόδοσης Μαθητή
 
Διαγωνίσματα
 
Ενημέρωση Μαθητών
 
Ενημέρωση Γονέων
Διαγωνίσματα

Σημαντικό μέλημά μας αποτελεί η απομυθοποίηση των Πανελλαδικών εξετάσεων και η εξοικείωση των μαθητών με τις εξετάσεις γενικότερα. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τρεις κύκλοι διαγωνισμάτων. Το πρόγραμμα τους κοινοποιείται έγκαιρα, ώστε οι μαθητές να οργανώσουν και να προγραμματίσουν σωστά τη μελέτη τους.

 

Τα διαγωνίσματα είναι επαναληπτικά σε μεγάλο τμήμα της ύλης και έχουν επίπεδο δυσκολίας ανώτερο των τελικών εξετάσεων, ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις εξετάσεις (διαχείριση χρόνου – άγχους), αλλά και να ελέγξουν το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους.

 

Επίσης οι μαθητές μας μπορούν να συμμετέχουν στο θεσμό των <<Επαναληπτικών Θεμάτων>> ( εξετάσεις προσομοίωσης με ποιοτικά στα σταθμισμένα θέματα, που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος ( ΟΕΦΕ )).

 

 

 
logo ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
  • ΕΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 1ου ΚΥΚΛΟΥ :
Νοέμβριος
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2ου ΚΥΚΛΟΥ  :
Φεβρουάριος
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3ου ΚΥΚΛΟΥ  :
Απρίλιος
  • 1η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ :
Νοέμβριος
  • 2η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ :
Φεβρουάριος
  • 1η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ::
Δεκέμβριος
  • 2η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ::
Μάρτιος