Αρχική Επικοινωνία
Saturday, 10 June 2023
Εκπαίδευση
 
Προγράμματα Σπουδών
 
Υποστήριξη & Φροντίδα
 
Εξετάσεις
 
Εγκυκλοπαίδεια Σπουδών Στρατηγάκη
 
Εκδηλώσεις
 
Επικοινωνία
Υπεύθυνος Τμήματος
 
Παρακολούθηση Απόδοσης Μαθητή
 
Διαγωνίσματα
 
Ενημέρωση Μαθητών
 
Ενημέρωση Γονέων
Ενημέρωση Γονέων

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται δύο ενημερώσεις γονέων, στις οποίες οι γονείς των μαθητών έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν με όλους τους καθηγητές του μαθητή, να ενημερωθούν για την αποδοχή του, για την βαθμολογία του στα διαγωνίσματα καθώς και για οτιδήποτε αφορά την πρόοδο του μαθητή.

Επίσης, οποτεδήποτε οι γονείς επιθυμούν να συζητήσουν κάποιο θέμα που αφορά το παιδί τους, μπορούν να έχουν άμεσα συνάντηση με τον αντίστοιχο υπεύθυνο τμήματος