Αρχική Επικοινωνία
Saturday, 10 June 2023
Εκπαίδευση
 
Προγράμματα Σπουδών
 
Υποστήριξη & Φροντίδα
 
Εξετάσεις
 
Εγκυκλοπαίδεια Σπουδών Στρατηγάκη
 
Εκδηλώσεις
 
Επικοινωνία
Υπεύθυνος Τμήματος
 
Παρακολούθηση Απόδοσης Μαθητή
 
Διαγωνίσματα
 
Ενημέρωση Μαθητών
 
Ενημέρωση Γονέων
Ενημέρωση Μαθητών

Δύο φορές το χρόνο διεξάγεται ενημέρωση μαθητών στην οποία οι μαθητές μας ενημερώνονται από τους καθηγητές για την πρόοδό τους και γίνεται μια ανοιχτή συζήτηση για ό,τι αφορά την προσπάθεια και την απόδοση του μαθητή. Υπεύθυνα και με συνέπεια λόγου και έργου, απευθυνόμαστε σε υπεύθυνους και συνεπείς – μέσα και από αυτή τη διαδικασία- μαθητές, που συνειδητοποιούν ότι χωρίς τη δική τους απόφαση, λίγα μπορούν να βελτιωθούν.