Αρχική Επικοινωνία
Saturday, 10 June 2023
Εκπαίδευση
 
Προγράμματα Σπουδών
 
Υποστήριξη & Φροντίδα
 
Εξετάσεις
 
Εγκυκλοπαίδεια Σπουδών Στρατηγάκη
 
Εκδηλώσεις
 
Επικοινωνία
Υπεύθυνος Τμήματος
 
Παρακολούθηση Απόδοσης Μαθητή
 
Διαγωνίσματα
 
Ενημέρωση Μαθητών
 
Ενημέρωση Γονέων
Υπεύθυνος Τμήματος

Στα φροντιστήρια Πυρσός, λειτουργεί ο θεσμός του υπεύθυνου τμήματος. Σε τακτικές συναντήσεις με το τμήμα, αλλά και ατομικές συναντήσεις με τον κάθε μαθητή όποτε χρειάζεται, αντιμετωπίζει μαζί τους τα προβλήματα που προκύπτουν. Σε συνεργασία με τον κάθε μαθητή καταρτίζει το ατομικό πρόγραμμα μελέτης του, ενώ παράλληλα παρακολουθεί την απόδοση των μαθητών του τμήματός του.

 

Οι υπεύθυνοι τμημάτων επικοινωνούν τακτικά με τους γονείς των μαθητών (κυρίως όσων εντοπίζεται πρόβλημα στην απόδοσή τους) τηλεφωνικά ή σε προσωπική συνάντηση και τους ενημερώνουν. Επίσης, οποτεδήποτε οι γονείς επιθυμούν να συζητήσουν κάποιο θέμα που αφορά το παιδί τους, μπορούν να έχουν άμεσα συνάντηση με τον αντίστοιχο υπεύθυνο τμήματος.

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΜΥΛΩΝΑ: Γυμνάσιο, Β’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών, Β’ Λυκείου Θετικών Σπουδών/Επιστημών Υγείας, Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών, Γ’ Λυκείου Θετικών Σπουδών/Επιστημών Υγείας
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ: Α Λυκείου, Β’ Λυκείου Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής, Γ’ Λυκείου Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής