Αρχική Επικοινωνία
Thursday, 26 May 2022
Εκπαίδευση
 
Προγράμματα Σπουδών
 
Υποστήριξη & Φροντίδα
 
Εξετάσεις
 
Εγκυκλοπαίδεια Σπουδών Στρατηγάκη
 
Εκδηλώσεις
 
Επικοινωνία
Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων
 
Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων
 
Βάσεις
 
Επιτυχόντες
 
Υπολογισμός μορίων
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 - Βάσεις Εισαγωγής
Βάσεις 2017 ΓΕΛ Εσπερινά Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2017 ΓΕΛ Ημερήσια Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2017 ΕΠΑΛΑ Εσπερινά Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2017 ΕΠΑΛΑ Ημερήσια Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2017 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015 Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2017 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016 Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2017 10% ΕΠΑΛΑ 2015 Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2017 10% ΕΠΑΛΑ 2016 Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2017 Αλλογενών - Αλλογενείς (Εκτός Ευρωπ. Ένωσης) Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2017 Αλλογενών Αλλογενείς (Ευρωπ. Ένωσης) Κατεβάστε το αρχείο

 

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 - Βάσεις Εισαγωγής
Βάσεις 2016 Νέο Σύστημα Ημερήσια 90% Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2016 Νέο Σύστημα Εσπερινά 90% Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2016 ΕΠΑΛ Νέο Σύστημα Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2016 ΕΠΑΛ Α Παλιό Σύστημα Ημερήσια Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2016 ΕΠΑΛ Α Παλιό Σύστημα Εσπερινά Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2016 ΕΠΑΛ Β Παλιό Σύστημα Ημερήσια Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2016 ΕΠΑΛ Β Παλιό Σύστημα Εσπερινά Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2016 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015 Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2016 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2016 10% ΕΠΑΛΑ 2015 Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2016 10% ΕΠΑΛΑ 2014 Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2016 Αλλογενών Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2016 Αλλογενών Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατεβάστε το αρχείο

 

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015 - Βάσεις Εισαγωγής
Βάσεις 2015 Ημερήσια 90% Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2015 Εσπερινά 90% Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2015 ΕΠΑΛ Α Ημερήσια Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2015 ΕΠΑΛ Α Εσπερινά Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2015 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2015 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2015 10% ΕΠΑΛΑ 2014 Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2015 10% ΕΠΑΛΑ 2013 Κατεβάστε το αρχείο
Συγκριτικό βάσεων 90% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2015 - 2014 Κατεβάστε το αρχείο
Συγκριτικό βάσεων ΕΠΑΛΑ 2015 - 2014 Κατεβάστε το αρχείο
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014 - Βάσεις Εισαγωγής
Βάσεις 2014 Ημερήσια 90% Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2014 Εσπερινά 90% Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2014 ΕΠΑΛ Α Ημερήσια Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2014 ΕΠΑΛ Α Εσπερινά Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2014 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2014 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2014 10% ΕΠΑΛΑ 2012 Κατεβάστε το αρχείο
Βάσεις 2014 10% ΕΠΑΛΑ 2013 Κατεβάστε το αρχείο
Συγκριτικό βάσεων 90% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2014 - 2013 Κατεβάστε το αρχείο
Συγκριτικό βάσεων ΕΠΑΛΑ 2014 - 2013 Κατεβάστε το αρχείο