Αρχική Επικοινωνία
Saturday, 10 June 2023
Εκπαίδευση
 
Προγράμματα Σπουδών
 
Υποστήριξη & Φροντίδα
 
Εξετάσεις
 
Εγκυκλοπαίδεια Σπουδών Στρατηγάκη
 
Εκδηλώσεις
 
Επικοινωνία
Γυμνάσιο
 
Α' Λυκείου
 
Β' Λυκείου
 
Γ' Λυκείου
 
Συνεργάτες

Προγράμματα Σπουδών

Τα φροντιστήρια Πυρσός:

  • Απευθύνονται στους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
  • Λειτουργούν 5 ημέρες την εβδομάδα κατά τη θερινή και 7 κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η κατάταξη των μαθητών γίνεται σε 8μελή ομοιογενή τμήματα.

ο τρόπος λειτουργίας μας

Η κατάταξη των μαθητών σε 8μελή ομοιογενή τμήματα, στοχεύει στον πλέον αποτελεσματικό τρόπο αφομοίωσης της ύλης. Με την ομοιογένεια το τμήμα μπορεί να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο ρυθμό, στον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν οι μαθητές χωρίς να τους δημιουργούνται ελλείψεις. Έτσι, ο κάθε μαθητής βρίσκεται σ' ένα τμήμα που εναρμονίζεται με τις δυνατότητές του και μπορεί να λειτουργήσει σε συνθήκες καλώς εννοούμενου ανταγωνισμού.

 

Στο τέλος Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, που παραμένει σταθερό για όλη τη σχολική χρονιά. Η διδακτική ώρα είναι 45λεπτη, με δεκάλεπτο διάλειμμα κάθε δύο διδακτικές ώρες, ώστε να μην παρατείνεται άσκοπα η παραμονή του μαθητή στο φροντιστήριο.