Αρχική Επικοινωνία
Saturday, 10 June 2023
Εκπαίδευση
 
Προγράμματα Σπουδών
 
Υποστήριξη & Φροντίδα
 
Εξετάσεις
 
Εγκυκλοπαίδεια Σπουδών Στρατηγάκη
 
Εκδηλώσεις
 
Επικοινωνία
Γυμνάσιο
 
Α' Λυκείου
 
Β' Λυκείου
 
Γ' Λυκείου
 
Συνεργάτες
Γυμνάσιο
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μάθημα Ώρες
  γ' β' α'
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 3 3
ΦΥΣΙΚΗ 2 2  
ΧΗΜΕΙΑ 1 1  
ΣΥΝΟΛΟ 7 6 3
ΕΚΘΕΣΗ 2 2  
ΑΡΧΑΙΑ 2 2