Αρχική Επικοινωνία
Saturday, 10 June 2023
Εκπαίδευση
 
Προγράμματα Σπουδών
 
Υποστήριξη & Φροντίδα
 
Εξετάσεις
 
Εγκυκλοπαίδεια Σπουδών Στρατηγάκη
 
Εκδηλώσεις
 
Επικοινωνία
Κερδίζω Χρόνο
 
Διαβάζω Έξυπνα
 
Εξατομικευμένη Βοήθεια
 
Βρίσκω τι μου ταιριάζει
 
Αποφασίζω για το μέλλον μου
 
Συμπληρώνω Μηχανογραφικό
Διαχείριση Χρόνου ή «Κερδίζω Χρόνο»

Ο προγραμματισμός χρόνου είναι μια διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσουν όλοι οι μαθητές, ώστε να μάθουν πως να «κερδίζουν χρόνο».

 

Για να γίνει όμως σωστά θα πρέπει να απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα:

  • Πόση ώρα αφιερώνω σε κάθε μάθημα;
  • Πόσα διαλείμματα είναι αναγκαία;
  • Είναι ρεαλιστικό το πρόγραμμα που έχω καταρτίσεi;
  • Θα μου μείνει ελεύθερος χρόνος;
  • Θα μπορώ να το ακολουθήσω σε μέρες πίεσης;

 

Τις απαντήσεις για αυτά τα ερωτήματα θα τις βρούμε μαζί. Να είστε σίγουροι ότι ο πετυχημένος «προγραμματισμός χρόνου» είναι αυτός που θα μας περιορίσει το άγχος, ενώ ταυτόχρονα θα μας επιτρέψει να έχουμε και περισσότερο ελεύθερο χρόνο ( έξοδο με φίλους, ξεκούραση ), γιατί πέρα από μαθητές παραμένουμε και άνθρωποι με ιδιαίτερες ανάγκες και ευαισθησίες ο καθένας.